Historicky zlato, uložené ve státní bance, garantuje oficiální hodnotu státního oběživa. Pro obchodní účely je ve zvyku označovat hmotnost zlata v trojských uncích (unce=31,1035 g).


Cenu zlata a tím páde i trh se zlatem, výrazně ovlivňují především tyto faktory: úroveň inflace i její očekávání, objem nákupu zlata centrálními bankami, fyzická nabídka a poptávka po něm a nejistota na finančních trzích. Také schodek státního rozpočtu USA a kurs dolaru, který ovlivňuje nejenom ekonomiku státní, ale i celosvětovou.

Cena zlata se v průběhu času zvyšuje, neboť zásoby i zdroje jsou omezené a těžba mnohem složitější, než tomu bylo dříve. Za zlato pořízené před desítkami let lze nyní dostat mnohem vyšší částku. Aktuální cena zlata je však určována i výše zmíněnými faktory a tak je v poslední době více volatilní.

 

Ryzost zlata

Jedná se o přesný číselný údaj, který udává procenta přítomného ryzího zlata ve slitině. Tento údaj je uváděn v karátech (respektive v tisícinách) přičemž zlato ryzí má 24 karátů (1/24 hmotnosti). Toto zlato je však velmi měkké, neformovatelné a pro výrobu šperků zcela nevhodné. Zlato může být také 23-karátové, jinak nazývané dukátové. V dalších případech může být dle sestupné řady 22-, 21,6-, ale i 18-, 14-, 9- či 6- karátové.

Zlato jako drahý kov podléhá navíc puncovnímu zákonu, je opatřeno puncovní značkou, přičemž tyto značky zlata v České republice mají svá specifická vyobrazení. Zjištění ryzosti zlata se provádí zpravidla spektrometrem, který rychle a přesně zjistí pravost, dále ji lze učit s pomocí črtu na prubířském kameni nebo laboratorní zkouškou – chemickou metodou. Při ohodnocení šperku nehraje roli pouze hmotnost zlata ale i punc a údaj o ryzosti.

Certifikáty pravosti

Certifikát pravosti zlata zaručuje jeho hodnotu, určuje původ a druh, popřípadě velikost, kvalitu, úpravy a další důležité informace. Při nákupu zlata je důležitý, kromě jiných okolností, právě certifikát – aby klient přesně věděl, že kupuje právě to, co je mu nabízeno. Velmi záleží také na tom, kdy se zlato nakupuje nebo kdy se prodává, neboť cenu zlata ovlivňuje světový trh.

Není dobré věřit firmám, které slibují vysoké zhodnocení v krátkodobém horizontu. Zapomínat se nesmí ani na zbytečné poplatky za zprostředkování prodeje. A konečně: není zlato jako zlato. Zlato investiční má na rozdíl od ostatních produktů svou přesnou definici a jako rezervní měna je osvobozeno od DPH (daně z přidané hodnoty).

Výkupní cena zlata a likvidita

Výkup fyzického zlata probíhá jednoduše, přesně, a poměrně rychle – podle přesně daných pravidel. Výkupní ceny jsou však orientační a podléhají přesné analýze prodávaného kovu. Jakákoliv forma zlata jde snadno zpeněžit ve speciálních obchodech či zlatnictvích. Nakupovat se většinou vyplatí tam, kde vám jsou schopni zprostředkovat také následný výkup zlata za výhodných podmínek.

http://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2019/01/gold-513062_640.jpghttp://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2019/01/gold-513062_640-150x150.jpgadminKam investovat peníze?Historicky zlato, uložené ve státní bance, garantuje oficiální hodnotu státního oběživa. Pro obchodní účely je ve zvyku označovat hmotnost zlata v trojských uncích (unce=31,1035 g). Cenu zlata a tím páde i trh se zlatem, výrazně ovlivňují především tyto faktory: úroveň inflace i její očekávání, objem nákupu zlata centrálními bankami, fyzická...investice a obchodování