Akcie představuje zaplacený podíl v akciové společnosti. S některými  z nich se obchoduje na burze cenných papírů, kde mají přístup pouze obchodníci s platnou licencí. Obchody s akciemi mohou provádět také bankovní domy. V České republice se obchoduje s nimi na Pražské burze a v RM – systému.


akcieKurzy jednotlivých akcií se určují každý pracovní den na závěr obchodování, během něhož se jejich hodnota vyvíjí. Tento proces se řídí nabídkou a poptávkou. Tu ovlivňuje mnoho faktorů. Nejpodstatnějším z nich je samotné hospodaření akciové společnosti. Jakékoliv negativní zprávy sráží hodnotu akcií. Rovněž celkový stav na světových trzích v daném oboru a politická a ekonomická situace ve státě či regionu ovlivňují hodnotu těchto cenných papírů. Obchodování s akciemi je leckdy finančně zajímavé. Jejich hodnota totiž může zaznamenat značný růst. Bohužel však také musíme počítat s prudkým poklesem. Některé druhy akcií přináší svým vlastníkům také zisk v podobě dividend. Ty jsou závislé jak od hospodaření firmy, tak od rozhodnutí valné hromady.

Jak začít obchodovat akcie

Pokud se již rozhodneme obchodovat s akciemi, musíme podepsat smlouvy s některým z obchodníků. To lze udělat v sídle společnosti, korespondenční cestou nebo na internetu. Vyřízení smlouvy poštou však nenabízejí všichni obchodníci. Nejdříve je třeba si ji nechat zaslat na naši adresu, podepsat a pak odeslat zpět. Před začátkem obchodování je třeba složit potřebnou hotovost na účet obchodníka. Ten pak kontaktuje svého burzovního makléře, který nám sestaví nejvhodnější nabídky. Informace o vývoji kurzů akcií je ale také dobré sledovat na internetu nebo v denním tisku. Měli bychom vědět, o jaké tituly máme zájem nebo přinejmenším do jaké oblasti chceme investovat naše peníze. Také je vhodné si uvědomit, kolik finančních prostředků jsme ochotni do akcií vložit a limitovat cenu nákupu. Opatrnější investoři si mohou vybrat některý z investičních fondů, kde jejich peníze na jednotlivé akcie rozloží skuteční odborníci. Předejdou tak případné větší ztrátě.

http://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2015/09/akcie.jpghttp://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2015/09/akcie-150x150.jpgadminInvestice do akciíAkcie představuje zaplacený podíl v akciové společnosti. S některými  z nich se obchoduje na burze cenných papírů, kde mají přístup pouze obchodníci s platnou licencí. Obchody s akciemi mohou provádět také bankovní domy. V České republice se obchoduje s nimi na Pražské burze a v RM - systému. Kurzy jednotlivých...investice a obchodování